Projecten

 

Actieplan 2020 -2021

Begin 2020 hebben we een bestuurswisseling doorgevoerd en opnieuw acties bepaald ten behoeve van de realisatie van onze doel:

Empowerment en Emancipatie van genoemde groep voor mensen die te maken hebben (gehad) met een problematische opgroeisituatie (Pos). 

Nieuw:

  • The Need to Belong: Community building and sharing experiences.

In samenwerking met de Erasmusuniversiteit Rotterdam met Bijzonder Hoogleraar Annemiek Harder en Senior Adviseur Anna van Deth van Movisie (kennisinstituut voor sociale vraagstukken) willen we onderzoek doen naar langer termijneffecten op onze training Ervaren Jaren en community building op jeugdigen, hun ouders en professionals.

Project Status

The Need to Belong

   

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Afronding

Januari - juli 2020

Sept. 2020- feb. 2021

Maart 2021- maart 2024

April 2024- September 2024


  • Aan Boord: Voor jongeren tussen Wal en Schip.

In samenwerking met stichting Praktijk Mirosa (en hun samenwerkingspartners in regio Eindhoven) en Movisie zijn we gestart met het project Aan Boord. Het gaat om het community building en hulpverlening zoals Peer education voor, door, met ervaringscoaches en jongeren die buiten boord van reguliere hulpverlening vallen (zijn gevallen)

 

Projectstatus

Aan Boord

   

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Implementatie

Maart-april 2020

April-Augustus 2020

September 2020- Juni 2023

Juli 2023

 

Doorlopend:

  • Het BE4YOU2 netwerk Expertteam: Kraak de casus.

Professionals (met een achtergrond in jeugdhulp) vanuit diverse disciplines (juridische dienstverlening, Mediation, sociale studies) die jeugdzorgprofessionals helpen bij vastgelopen processen in de jeugdhulp.

  • Geven van trainingen, begeleiding, workshops, lezingen, inspiratiesessies
    • Opbrengsten uit opdrachten
  • Onderzoek en Ontwikkeling: ERVAREN JAREN bijeenkomsten

In- en afdrukken van de jeugdzorg: doorlopend belevingsonderzoek naar de betekenis van uithuisplaatsing als kind in het (volwassen) leven van jeugdzorgverlaters.

Doel:     Community building, Onderzoeken van ervaringen, Opdoen van kennis, Ontwikkelen nieuwe vormen van jeugdhulp. Door:

  • Bijeenkomsten Ervaren Jaren
  • Bekostiging Be4you2

In Ontwerp en Ontwikkelingsfase:

  • Toegankelijke coaching en hulpverlening voor 30+ POS

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die te maken hebben gehad met een POS na hun 30ste levensjaar op zoek te gaan na geschikte hulpverlening en deze vaak niet vinden. Vaak wordt in de reguliere hulpverlening aangenomen dat mensen die te maken hebben gehad met jeugdzorg, blijven kwetsbaar zijn, met alle gevolgen van dien. Zij kunnen veel baat hebben wij de coaching en trainingen van BE4YOU2. Op dit moment onderzoeken we mogelijkheden tot samenwerking met Et Emergo: Coaching praktijk gespecialiseerd in Post Traumatische groei en bezig met een opleiding voor hulpverleners.

 

Accreditatie:

In het handboek Experience Power staan de trainingen beschreven. Uiteraard worden deze trainingen met jongeren en (ervarings) coaches geëvalueerd en bijgesteld. Met onze training beginnen we in januari 2021 met een accreditatietraject Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in het particulier onderwijs (SNRO). Dit betekent dat jeugdigen die met deze trainingen mee doen ook een erkend certificaat krijgen.