Projecten

 Empowerment en Emancipatie blijven onze speerpunten in 2020:

 

  • Empowered by experience, community building for care leavers.

In samenwerking met de Erasmusuniversiteit Rotterdam met Bijzonder Hoogleraar Annemiek Harder en Senior Adviseur Anna van Deth van Movisie (kennisinstituut voor sociale vraagstukken) willen we onderzoek doen naar langer termijneffecten op onze training Ervaren Jaren en community building op jeugdigen, hun ouders en professionals.

Inmiddels is het project ingediend. We zijn erg content met samenwerking die is ontstaan. 

Project Status

Empowered by experience

   

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Afronding

Januari - juli 2020

Sept. 2020- feb. 2021

Maart 2021- maart 2024

April 2024- September 2024

 

  • Aan Boord: Voor jongeren tussen Wal en Schip.

In samenwerking met stichting Praktijk Mirosa (en hun samenwerkingspartners in regio Eindhoven) en Movisie zijn we gestart met het project Aan Boord. Het gaat om het community building en hulpverlening zoals Peer education voor, door, met ervaringscoaches en jongeren die buiten boord van reguliere hulpverlening vallen (zijn gevallen)

 Inmiddels hebben we financiering van het Kansfonds gekregen om van start te gaan. 

Projectstatus

Aan Boord

   

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Implementatie

Maart-april 2020

April-Augustus 2020

September 2020- Juni 2023

Juli 2023

 

Doorlopend:

  • Het BE4YOU2 netwerk Expertteam: Kraak de casus.

Professionals (met een achtergrond in jeugdhulp) vanuit diverse disciplines (juridische dienstverlening, Mediation, sociale studies) die jeugdzorgprofessionals helpen bij vastgelopen processen in de jeugdhulp.

  • Geven van trainingen, begeleiding, workshops, lezingen, inspiratiesessies.
  • Onderzoek en Ontwikkeling: ERVAREN JAREN bijeenkomsten

In- en afdrukken van de jeugdzorg: doorlopend belevingsonderzoek naar de betekenis van uithuisplaatsing als kind in het (volwassen) leven van jeugdzorgverlaters.

Doel: Community building, Onderzoeken van ervaringen, Opdoen van kennis, Ontwikkelen nieuwe vormen van jeugdhulp. Door:

  • Bijeenkomsten Ervaren Jaren

In Ontwerp en Ontwikkelingsfase:

  • Toegankelijke coaching en hulpverlening voor 30+ POS

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die te maken hebben gehad met een POS na hun 30ste levensjaar op zoek te gaan na geschikte hulpverlening en deze vaak niet vinden. In de reguliere hulpverlening wordt vaak aangenomen dat mensen die te maken hebben gehad met veel tegenwind in de jeugd, blijvend kwetsbaar zijn. De bijzondere talenten en de manier van leren en problemen oplossen wordt vaak niet (h)erkend en soms zelf aangezien voor een psychisch/ psychiatrisch probleem. Zij kunnen veel baat hebben wij de coaching en trainingen van BE4YOU2. 

 

Accreditatie:

In het handboek Experience Power staan de trainingen beschreven. Uiteraard worden deze trainingen met jongeren en (ervarings) coaches geëvalueerd en bijgesteld. Met onze training beginnen we in januari 2021 met een accreditatietraject Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in het particulier onderwijs (SNRO). Dit betekent dat jeugdigen die met deze trainingen mee doen ook een erkend certificaat krijgen.