Projecten

 

  • Empowered by experience, community building for care leavers.

In samenwerking met de Erasmusuniversiteit Rotterdam met Bijzonder Hoogleraar Annemiek Harder prof.dr. (Annemiek) AT Harder | Erasmus University Rotterdam (eur.nl)

en Anna van Deth | Movisie senior adviseur bij kennisinstituut voor sociale vraagstukken willen onderzoek doen naar langer termijneffecten op onze training Ervaren

Jaren en community building op jeugdigen, hun ouders en professionals.

 

Project 

Empowered by experience

   

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Afronding

Januari - september 2020

Sept. 2020-mei 2021

Juni 2021

-maart 2024

April 2024- September 2024

 

  • Aan Boord: Voor jongeren tussen Wal en Schip.

In samenwerking met stichting Praktijk Mirosa en Movisie zijn we gestart met het project Aan Boord. Het gaat om het community building en hulpverlening zoals Peer education voor, door, met ervaringscoaches en jongeren die buiten boord van reguliere hulpverlening vallen (zijn gevallen).

De interventie Experience power wordt hier door BE4YOU2 ingezet. Stichting Mirosa biedt jongeren individuele trajecten aan. Samen verzorgen we groepstrainingen zoals weerbaarheid, ontwikkelen van eigen portfolio, omgaan met conflicten, vergroten van veerkracht. Ook Avans Hogeschool levert een bijdrage door stagiaires te laten deelnemen en mee te laten helpen het netwerk van jongeren te vergroten. 

 

Project

Aan Boord

   

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Implementatie

Maart-april 2020

April-Augustus 2020

September 2020- Juni 2023

Juli 2023

Aan Boord doet mee aan het programma Alle Jongeren een thuis van het Kansfonds (www.KansfondsEn aan Actieonderzoek met het Instituut Publieke Waarden. https://publiekewaarden.nl

Saskia Keuzenkamp | Movisie is aan Boord voor in kaart brengen van het effect van het werken met Eigen Ervaring/ Ervaringsdeskundigheid. 

 

  • Onderzoek en Ontwikkeling: ERVAREN JAREN bijeenkomsten (zie ook LEREN)

Doorlopend belevingsonderzoek naar de betekenis van uithuisplaatsing als kind in het (volwassen) leven van jeugdzorgverlaters. Dat doen we door bijeenkomsten Ervaren Jaren en coaching en hulpverlening voor 18+ met Problematische Opvoedingssituatie (POS) in hun voorgeschiedenis.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die te maken hebben gehad met een POS na hun 18e levensjaar op zoek  gaan naar geschikte hulpverlening en deze vaak niet vinden. In de reguliere hulpverlening wordt vaak aangenomen dat mensen die te maken hebben gehad met veel tegenwind in de jeugd, blijvend kwetsbaar zijn. De bijzondere talenten en de manier van leren en problemen oplossen wordt vaak niet (h)erkend en soms zelf aangezien voor een psychisch/ psychiatrisch probleem.

  • Geven van trainingen, begeleiding, workshops, lezingen, inspiratiesessies, gastlessen. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Accreditatie:

In 2021 starten we met een accreditatietraject Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in het particulier onderwijs (SNRO). Dit betekent dat mensen die met deze trainingen doen ook een erkend certificaat krijgen.