Real time web analytics, Heat map tracking

WAT DOET BE4YOU2?

Alle activiteiten van BE4YOU2 zijn op het vergroten van autonomie en het sociale netwerk: empowerment van zowel individu als groep. Het gaat daarbij om specifieke vraagstukken van groepen (gezin, teams) of individuen. We sluiten aan bij de vraag en maken gebruik van inzichten van uit het Systemisch werk, Coöperatieve leerstrategieën, Mediation en Ervaringsgericht leren.

COACHING

Coaching is een krachtige manier om mensen te helpen belemmeringen uit het verleden op te lossen, om tot vergroting van zelfinzicht te komen en op die manier je zelfsturend vermogen te vergroten. Coaching is doelgericht, zij draagt bij aan nieuwe ervaringen en het gebruiken van eigen kracht. Bij coaching is het mogelijk om gericht concrete en reële vraagstukken aan te pakken. Veelal kan in een beperkt aantal coachsessies resultaat worden geboekt. Coaching kan zowel individueel als in een groep.

TRAINING EN VOORLICHTING

  • Van Maatje tot Meester – Training tot co-trainerschap bij BE4YOU2
  • Ervaren jaren als Methodiek – Over het hervinden van de kracht van het eigen verhaal
  • Omgaan met Ervaringsdeskundigheid voor hulpverleners – Hoe kan je als hulpverleners omgaan met ervaringen van mensen uit jeugdzorg. Hoe kun je samenwerken met ervaringsdeskundigen?
  • Omgaan met het verhaal – Wel vertellen, niet vertellen?  Uit angst voor stigmatisering houden veel mensen die uit huis geplaatst zijn geweest hun verhaal achter. Dit ten koste van de kracht die de ervaring heeft. Wanneer en hoe ga je om met de vraag naar je ervaringen?
  • Systemisch werk in Jeugdzorg, werken met (familie) opstellingen – Opstellingen, in een groep of individueel zijn een krachtig middel om te kijken naar de loyaliteiten in het gezin. Het geeft vaak veel inzicht en aanknopingspunten om van daaruit verder te werken.
  • Supervisie Opstellingen – De deelnemer brengt een vraag in over het gezin van degene in wiens netwerk hij of zij als hulpverlener participeert. Samen met andere hulpverleners wordt er een begeleide opstelling gehouden.
  • Onderwijs: ” Ik ging van school en nam mee…?” Voor mensen uit het onderwijs die bezig talentontwikkeling en hiervoor ervaringsdeskundigheid een plaats in willen geven.
  • Voor organisaties die betrokken zijn bij jeugdzorg en onderwijs bieden wij (team)trainingen op maat.

ONTWIKKELING EN ADVIES

Voor organisaties in transitie zitten en ervaringsdeskundigheid, empowerment en de kracht van het eigen verhaal willen inzetten.

BEMIDDELING

Conflicten kunnen verlammend werken als mensen zoveel grip op anderen krijgen dat zij uit het oog verliezen waar het nu werkelijk om draait. Daar is niemand bij gebaat, maar zeker niet in jeugdzorg waar kinderen des te meer op de volwassenen moet kunnen rekenen.

Be4you2 heeft meerdere methoden ontwikkeld om met conflicten om te gaan en zicht te krijgen op het conflict. Je kunt denken aan mediation, systemisch werk en opstellingen.