Wat is BE4YOU2

Stichting BE4YOU2 is er voor kinderen, jongeren en volwassen die als kind uit huis zijn geplaatst en dit gegeven een krachtige plek in hun leven willen geven. BE4YOU2 is er ook voor hulpverleners en leerkrachten die hieraan willen bijdragen. In de projecten van be4you2 staan levenservaring en het omzetten van deze ervaringen naar deskundigheid centraal. In het platform draagt een ieder vanuit eigen ervaring, perspectief en kennis bij aan de deskundigheidsbevordering van de ander. Meer...

Wat doet BE4YOU2

Naast training, voorlichting en coaching op het gebied van ervaringsdeskundigheid biedt BE4YOU2 advies en projectbegeleiding bij verandertrajecten waar deze deskundigheid gewenst is. Meer...

Wie zijn BE4YOU2

Het team van BE4YOU2 bestaat uit ervaren coaches, trainers en adviseurs die professionele ervaring hebben met jeugdzorg. Daarnaast kennen zij jeugdzorg van binnenuit, als kind, als ouder of als professional. Mensen dus die vanuit hun professie, ervaring en passie werken. Ook werken wij met vrijwilligers die hun ervaringen met jeugdzorg met ons delen en participeren in projecten. Meer...