Wat is BE4YOU2

Stichting BE4YOU2 is er voor kinderen, jongeren en volwassen die als kind uit huis zijn geplaatst en dit gegeven een krachtige plek in hun leven willen geven. BE4YOU2 is er ook voor hulpverleners en leerkrachten die hieraan willen bijdragen. In de projecten van be4you2 staan levenservaring en het omzetten van deze ervaringen naar deskundigheid centraal. In het platform draagt een ieder vanuit eigen ervaring, perspectief en kennis bij aan de deskundigheidsbevordering van de ander. Meer...

Wat doet BE4YOU2

Naast training, voorlichting en coaching op het gebied van ervaringsdeskundigheid biedt BE4YOU2 advies en projectbegeleiding bij verandertrajecten waar deze deskundigheid gewenst is. Meer...

Wie zijn BE4YOU2

Het team van BE4YOU2 bestaat uit ervaren coaches, trainers en adviseurs die professionele ervaring hebben met jeugdzorg. Daarnaast kennen zij jeugdzorg van binnenuit, als kind, als ouder of als professional. Mensen dus die vanuit hun professie, ervaring en passie werken. Ook werken wij met vrijwilligers die hun ervaringen met jeugdzorg met ons delen en participeren in projecten. Meer...

Kennismaken met BE4YOU2 - ervaringen in perspectief

BE4YOU2 wil ervaringen delen, kennis maken en bundelen en inzetten om mensen die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg in hun kracht te laten (komen). Deze empowerment gedachte staat hier niet alleen voor vergroten van mogelijkheden voor de toekomst, maar vooral ook over betekenis geven in het heden aan de ervaringen uit het verleden. Veel mensen hebben te maken met een jeugd waarin zij veel moesten verduren; dit heeft nog steeds invloed op hun dagelijkse functioneren. Hun ervaringen moeten ergens een plaats krijgen in hun leven en een bron kunnen zijn voor verdere ontwikkeling. Dit gaat over zingeving, over heel mogen zijn. BE4YOU2 gaat ervanuit dat deze ervaringen de motor kunnen zijn voor herstel van het zelfregulerend vermogen van mensen. Mensen hoeven geen afstand te doen van hun ervaringen als zij optreden in de samenleving. Het gaat ons erom dat mensen de ervaringen, die zij hebben opgedaan in hun geschiedenis, een plaats geven en kunnen integreren in hun dagelijkse handelen en vormgeving van hun toekomstplannen.

We zijn niet op zoek naar dé waarheid, maar naar de betekenis van ervaringen, naar beleving daarbij. De beleving kan veranderen; als de dominante discourse in je gezin van herkomst is geweest dat je verantwoordelijk bent voor de ontwrichting van het gezinsleven, neem je dat als kind aan als waarheid. In de cognitie ligt deze “waarheid” als het ware opgeslagen. Maar dé waarheid is altijd sociaal, historisch en cultureel geconstrueerd. Afhankelijk van de context kan er een ander verhaal ontstaan.