BE4YOU2 en Erasmus-universiteit zijn ingeschakeld om onderzoek te doen naar misstanden in jeugddorp de Glind.
Zij starten hiermee door eerst met oud-bewoners in gesprek te gaan.
Wilt u meer info over dit onderzoek en/of betrokkenheid van BE4YOU2 bij dit onderwerp?
➟ Neem contact met ons.

Bijeenkomsten voor lotgenoten geweld in de Jeugdzorg

Inhoud en werkwijze

In de bijeenkomsten bespreken we verschillende thema´s. Vier domeinen vormen de kapstok hiervoor:

1 - (Fysieke) integriteit: jezelf en de ander veilig houden
2 - Duurzaamheid: veilige en voedende relaties met anderen.
3 - Levenskunst en filosofie: wat te doen met wat is gebeurd, wat is de kracht ervan?
4 - Gezonde levenswijze: sport en kunst: hoe kan ik mij uitdrukken?

Thema´s zijn o.a.:

-Omgang met biologische gezinsleden en loyaliteit;
-Omgaan met geweldservaringen, met een verleden in de jeugdzorg,
-Omgang met vrienden, docenten, hulpverleners; sociaal netwerk.
-Rouw, gevoelens van verlies, hoop op een betere toekomst;
-Copingstrategieën, de kracht daarvan en de minder positieve gevolgen;
-Vertrouwen in eigen effectiviteit, opnieuw labelen van ervaringen, waardoor talenten kunnen worden (her)ontdekt
-Deelnemers zelf kunnen ook thema’s inbrengen.

De bijeenkomsten worden begeleid door professionele en ervaringsdeskundige coaches. Zij hanteren verschillende soorten van coachen. Op aangeven van de groep kunnen andere specialisten worden ingehuurd.

Praktische Informatie

  • Frequentie en duur: Vier groepsbijeenkomsten van 4 -5 uur. Maximaal 12 deelnemers. Idealiter blijft de groep één geheel. Maar instromen is mogelijk. Er is altijd een voorgesprek om samen te kijken of deelname die meest geschikte stap is.
  • Plaats van bijeenkomst: Stichting Fynder in de Kroon, Schiemond 20 3024 EE in Rotterdam. (dekroonrotterdam.nl).
  • Data: elk kwartaal start een nieuwe cyclus bijeenkomsten
  • Inloop vanaf 10.30 – programma 11.00 – 15.00
  • Lunchen doen we bij de buren in het gebouw, hieraan zijn geen kosten verbonden.
  • Reiskosten om te kunnen deelnemen worden vergoed.

Voor aanmelden en informatie kunt neemt u contact met ons op. (klik hier)