Voor wie

BE4YOU2 is er voor mensen die opgegroeid zijn of opgroeien in kwetsbare en complexe opvoedsituaties, wat heeft geresulteerd in (dreigende) dak- en thuisloosheid en/of uithuisplaatsing; zij willen dit gegeven een krachtige plaats in hun leven geven. BE4YOU2 draagt hierin bij aan empowerment en emancipatie door:

 • het benutten en versterken van eigen kracht en talenten
 • omstandigheden aan te passen
 • het ontwikkelen en bestendigen van het netwerk
 • onderzoek te doen

BE4YOU2 is er ook voor hulpverleners en leerkrachten die hieraan een bijdrage willen leveren. Levenservaring en het omzetten van deze ervaring naar deskundigheid en kennis staan hierbij centraal.

 

WAT DOET BE4YOU2?

Alle activiteiten van BE4YOU2 zijn gericht op het vergroten van autonomie en het sociale netwerk: empowerment van zowel individu als groep. Bij BE4YOU2 draagt een ieder vanuit eigen ervaring, perspectief en kennis bij aan de deskundigheidsbevordering van de ander. Naast training en coaching biedt BE4YOU2 advies, conflictbemiddeling en projectbegeleiding

Coaching

Coaching is een krachtig instrument om mensen te helpen belemmeringen (uit het verleden) op te lossen en tot vergroting van zelfinzicht te komen. Het zelfsturend vermogen wordt daarmee groter. Coaching is doelgericht en draagt bij aan nieuwe ervaringen met gebruikmaking van eigen kracht. Bij coaching kunnen concrete en reële vraagstukken gericht aangepakt worden.

Ervaringscoaches

Bij Be4you2 vinden we ervaring erg belangrijk. Daarom werken we ook met ervaringscoaches; mensen die hun eigen ervaring in jeugdhulp en onderwijs weten in te zetten voor coachings- en trainingsvragen van anderen.

Training en voorlichting

Het trainingsprogramma Experience Power is bedoeld voor mensen die willen werken met hun ervaring en bestaat uit 3 modulen:

 • Ervaren Jaren: gericht op het hervinden van de eigen kracht in het eigen verhaal.
 • Van Maatje tot Meester: op weg naar co-trainerschap of/en ervaringscoach bij BE4YOU2
 • 4ME: individueel ontwikkelingstraject tot trainer/coach

Voor onderwijsinstellingen: Hoe stem je als leerkracht op kinderen, die ingrijpende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt als geweld en uithuisplaatsing.

- Voorlichting/training: Hoe anders leren kinderen uit jeugdzorg?

- Specialist leerkracht Pleegzorg; pedagogiek en didactiek kinderen in pleegzorg/ jeugdzorg

- Leerlijnen voor pleegkinderen/ kinderen uit jeugdzorg, zonder dat het de leerkracht extra tijd kost. Gewoon in de klas, samen te doen.

 • Ervaringsdeskundigen: training voor professionals. Hoe geef je vorm aan samenwerking met ervaringsdeskundigen die autonoom meedenken en beslissen over de vormgeving van hulpverlening.
 • “Het kind van de rekening, daar waar het echt om gaat” Omgaan met verschillende belangen VAN PARTIJEN in jeugdzorg, onderwijs. Het veld van onderwijs en jeugdzorg is gevoelig voor conflicten. Op welke wijze kun je zorgen dat de belangen van de jeugdigen waar het om gaat behartigd blijven?
 • Systemisch werk in (Jeugd)zorg en onderwijs: jeugdigen en hulpverleners kunnen steeds hun eigen counterscript (afweermechanismen om pijnlijke gevoelens weg te houden) herhalen. Opstellingen, in een groep of individueel, geven veel inzicht en aanknopingspunten om van daaruit verder te werken:
 • (Familie) opstellingen in het hulpverlenersgesprek.
 • Supervisie-opstellingen geven meestal voldoende aanknopingspunten om door te kunnen als je vastloopt met een cliënt.
 • Omgaan met je eigen verhaal: Uit angst voor stigmatisering vertellen veel mensen die uit huis geplaatst zijn (geweest) hun eigen verhaal niet. Dit gaat ten koste van de kracht die de ervaring heeft. Wanneer en hoe ga je om met de vraag naar je ervaringen?

- (Team)Trainingen op maat, voor onderwijsinstellingen, sociale wijkteams, (jeugd-)zorginstellingen.

Conflictbemiddeling / mediation

De wereld van jeugdzorg is gevoelig voor conflicten, die enorm kunnen escaleren. In jeugdzorg gaat het om soms onverenigbaar lijkende belangen. Vooral als het om kinderen gaat kunnen emoties flink oplopen. Conflicten kunnen verlammend werken als mensen zoveel grip op anderen krijgen dat zij uit het oog verliezen waar het nu werkelijk om draait. Daar is niemand bij gebaat, maar zeker niet in jeugdzorg waar kinderen des te meer op de volwassenen moeten kunnen rekenen.

Vanuit inzichten uit de faciliterende en narratieve Mediation biedt Be4you2 begeleiding om met meerdere brillen te kijken naar en zicht te krijgen op het conflict en om nieuwe manieren te ontwikkelen om daarmee om te gaan.

Ontwikkeling en advies

BE4YOU2 is er ook voor organisaties in transitie, die ervaringsdeskundigheid, empowerment en de kracht van het eigen verhaal willen inzetten. Met de kracht van de ervaring binnen BE4YOU2 worden valkuilen en struikelblokken getransformeerd naar aansporingen en in co-creatie nieuwe paden ontdekt.