Waar staat BE4YOU2 voor

BE4YOU2 staat er voor dat juist de opgedane ervaringen de motor kunnen zijn voor herstel van het zelfregulerend vermogen van mensen en de ontwikkeling van de identiteit. De identiteit wordt mede gevormd door ervaringen die we opdoen en hoe we deze beoordelen. Het gaat ons erom dat mensen de ervaringen die zij hebben opgedaan in hun jeugd een plaats geven in hun hart en kunnen integreren in hun handelen in het heden en in de toekomst.

BE4YOU2 wil de ervaringen en kennis bundelen en inzetten om anderen, die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg,  in hun kracht te laten komen. Empowerment staat daarbij niet alleen voor vergroten van mogelijkheden voor de toekomst, maar ook voor zingeving van de ervaringen uit het verleden.

BE4YOU2 heeft als doelstelling:
• het creëren van mogelijkheden voor jeugdigen en volwassenen, die in hun ontwikkelingsweg problemen op hun pad zijn tegengekomen en deze ervaring een krachtige plek in hun leven te geven.

• het creëren van een veilig netwerk als basis voor verbondenheid en verdere groei.

• het benutten van ieders ervaring die betrokken is bij jeugd (zorg): - delen van ervaring, doen van onderzoek, met de uitkomsten tot nieuwe of verbeterde methodiekontwikkeling te komen.