Waar staat BE4YOU2 voor

Veel programma’s in (jeugd)hulpverlening zijn gericht op het vergroten van (sociale) vaardigheden in het dagelijks leven, waarbij opgedane jeugdervaringen geen rol lijken te mogen spelen in het leven en leren van nu en wat er niet mag (lijken te) zijn wordt vaak verstopt. Met het achterhouden van een belangrijk deel van wie je bent gaat ook een deel van je kracht verloren en blijven bepaalde talenten onzichtbaar.

BE4YOU2 staat er voor dat juist de opgedane ervaringen de motor kunnen zijn voor herstel van het zelfregulerend vermogen van mensen en de ontwikkeling van de identiteit. De identiteit wordt mede gevormd door ervaringen die we opdoen en hoe we deze beoordelen. Het gaat ons erom dat mensen de ervaringen die zij hebben opgedaan in hun jeugd een plaats geven in hun hart en kunnen integreren in hun handelen in het heden en in de toekomst.

BE4YOU2 wil de ervaringen en kennis bundelen en inzetten om anderen, die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg,  in hun kracht te laten komen. Empowerment staat daarbij niet alleen voor vergroten van mogelijkheden voor de toekomst, maar ook voor zingeving van de ervaringen uit het verleden.

BE4YOU2 heeft als doelstelling:
• het creëren van mogelijkheden voor jeugdigen en volwassenen, die als kind uit huis zijn geplaatst, en deze ervaring een krachtige plek in hun leven te geven
• het creëren van een veilige plek als basis voor verdere groei.
• het creëren van kansen om zichzelf te ontwikkelen

Voor ons zijn daarbij de volgende principes leidend:

Autonomie:
Het ontwikkelen van een zelfbewuste en kundige ik, weten wat je wilt. Verbonden met jezelf.

Identiteit
De reis die je hebt gemaakt vanaf je ontstaan tot daar waar je nu bent, vormt je identiteit. Die reis is geheel eigen. Niemand maakt dezelfde reis. Over die reis moet je vrij kunnen vertellen, je verhaal mag er zijn en mag ook nog veranderen. Iedereen die daarin belangrijk is hoort erbij, ook diegene die afwezig waren.

Zingeving
Zin heeft de reis als je behalve de pieken ook de dalen kunt ervaren.  Als de reis ook dan kan worden voortgezet.  Zin heeft de reis als je terug kunt kijken, er betekenis aan kan geven en anderen je verhaal kunt vertellen, zodat zij op hun reis iets van jou kunnen meenemen.

Heelheid
Als hoofd, hart en handelen op één lijn zitten, vormen zij een natuurlijke brug tussen verleden, heden en toekomst. Hierdoor ontstaat heelheid en ben je aangekomen op de plek waar je verder kan groeien. Dat kan betekenen dat je eerst terug moet naar de plek waar je vandaan bent gekomen. Dit vraagt moed. Maar uiteindelijk is pijn onderweg minder belangrijk dan thuis te kunnen komen op de plek waar je hoort en te kunnen nemen wat er is.

Kernwaarden:

eigenstandig

verbonden, toegenegen

betrouwbaar

samen