BE4YOU2 is er voor jeugdigen en volwassenen die als kind uit huis zijn geplaatst of anderszins met jeugdzorg te maken hebben (gehad) en dit gegeven een krachtige plek in hun leven willen geven. BE4YOU2 is er ook voor hulpverleners en leerkrachten die hieraan willen bijdragen.

BE4YOU2 is van mening dat er veel te leren valt van opgedane ervaringen, wat die ervaring ook is. In onze projecten staan levenservaring en het omzetten van deze ervaringen naar deskundigheid en kennis centraal. BE4YOU2 streeft ernaar een community van de deelnemers aan haar projecten te vormen, waarin een ieder vanuit eigen ervaring, perspectief en kennis bijdraagt aan de kracht en deskundigheidsbevordering van de ander.  Meer (link naar): http://be4you2.nl/index.php/wat-3

Kennismaken met BE4YOU2 - ervaringen in perspectief

BE4YOU2 staat voor empowerment en emancipatie van mensen die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg, door het delen van ervaringen, hieruit kennis genereren en deze inzetten en overdragen op zowel individueel niveau als groepsniveau. En vanuit deze achtergrond wil BE4YOU2 ook bijdragen aan opinie-en beleidsvorming bij relevante instanties en beleidsorganisaties.

Mensen die te maken hebben gehad met jeugdzorg hebben in hun jeugd  vaak veel moeten verduren. Dit heeft nog steeds invloed op hun dagelijks functioneren. Hun ervaringen hebben niet zelden een overwegend negatieve betekenis, nog eens versterkt door de maatschappelijke beeldvorming. BE4YOU2 gaat ervan uit dat door in het heden een alternatieve betekenis te verlenen aan de ervaringen uit het verleden, deze juist een bron kunnen zijn voor verdere ontwikkeling en versterking van het gevoel van eigenwaarde. Meer lezen (link naar Ervaren Jaren: Hoe, wat en waarom).