Experiënce power in het ervaringshuis.

De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan in het ervaringshuis voor jeugdzorgverlaters en/of dak en thuisloze jongeren. Samen met de jongeren en de bij BE4YOU2 aangesloten ervaringscoaches hebben we drie jaar gewerkt aan de methodiek EXPERIENCE POWER. Hiervan is een handboek beschikbaar dat met behulp van MOVISIE www.movisie.nl tot stand is gekomen. Een belangrijke rol is weggelegd voor het belevingsmeetinstrument KR8! https://www.movisie.nl/publicatie/kr8

Jongeren die jeugdhulp  hebben gehad en/of thuisloos zijn tot rust komen en bouwen aan een nieuwe toekomst. En aan een nieuwe “familie”. Het netwerk van BE4YOU2 bestaat uit meerdere mensen uit verschillende generaties en met verschillende vormen van expertise in de jeugdhulp of het onderwijs. Ten behoeve van de sociale steun wordt er veel aandacht besteedt aan het uitbreiden en onderhouden van dit netwerk. De jongeren krijgen de mogelijkheid om langzaam de vleugels uit te slaan, weg te gaan en ook weer, al is het voor even, terug te komen.

Lees meer Experience power, ervaren jaren, maatje tot meester, coaching 4me, ervaringscoaches, sociale verbondenheid.

 

Training Experience Power

De training bestaat uit verschillende onderdelen namelijk Ervaren Jaren, van Maatje tot Meester en 4me en zijn ook als losse onderdelen elders in te zetten

Ervaren jaren is een methodiek die kan worden ingezet om persoonlijke ervaringen uit heden en verleden om te zetten als bron van kennis en kracht. Samen met ervaringscoaches uit verschillende generaties worden deelnemers uitgedaagd en gestimuleerd andere betekenis te geven aan de ervaringen die zijn opgedaan en de meegekregen cognities daarover. Veel jongeren uit de jeugdhulp hebben immers meegekregen dat zij ‘de schuld’ zijn van een verstoorde thuissituaties. Belangrijk onderwerpen zijn de strategieën die mensen zichzelf hebben aangeleerd; zoals weglopen, vluchten, vechten, niets doen om met nare ervaringen om te gaan. Gedrag dat door de omgeving meestal als negatief gelabeld is en als probleemgedrag in plaats van als een manier waarop de jongere actief en creatief met zijn situatie om probeert te gaan.

De training helpt om mensen dat andere verhaal te laten ontdekken en vertellen waarmee hij zichzelf kan zien als iemand die actief bezig is geweest zijn of haar eigen situatie te veranderen. Bijvoorbeeld; het ging om vluchten, jezelf in veiligheid brengen in plaats van om weglopen. Een van de ondersteunende technieken hierbij is het hanteren van een positieve denkstijl. In de training gaat het feitelijk steeds om alternatieve betekenisverlening aan de ervaringen, het herwaarderen en daarmee ook om zingeving.

Training Van Maatje tot Meester is een vervolg op ERVAREN JAREN. In deze training kunnen de deelnemers zich ontwikkelen als (co)trainer en ervaringscoach. Mensen die deze training hebben gedaan kunnen meewerken als ervaringscoach. Deelnemers kunnen zo elkaars (positieve) identificatiemodellen worden. Dit delen en actief inzetten van de ervaring in het dagelijkse, gewone leven, en in contacten met anderen heeft een sterk empowerende en emanciperende werking, niet alleen op individueel niveau maar ook op groepsniveau: het helpt de jongeren een positief en krachtig beeld van ‘zijn groep’ te ontwikkelen, waarmee het negatieve sociale stigma doorbroken kan worden. Veiligheid is een absolute voorwaarde om deze aanpak te laten werken.

4Me: Individueel coachingstraject waar met persoonlijke leervragen als ervaringscoach, trainer en rolmodel kunnen worden ingebracht.