Ervaringsdeskundigheid ingezet om tijdelijke plek te bieden aan zwerfjongeren in Utrecht

Het project Ervaringsthuis is een plek waar zwerfjongeren tijdelijk kunnen verblijven. Het Ervaringsthuis is bovendien een ontmoetingsplek van en voor gelijkgestemden. (Ex-)zwerfjongeren leren van elkaar en ondernemen samen activiteiten. Zo krijgen zij een sociaal netwerk, ontdekken zij hun eigen talent en kunnen ze bouwen aan een eigen toekomst. Saida (30) is de vaste bewoner van het huis.

Zij is een ervaringsdeskundige, die nu wordt opgeleid tot coach. “De coach sluit gemakkelijk aan bij de jongeren vanwege haar eigen ervaring. De acceptatie en (h)erkenning van elkaars verhalen vormen een basis voor het herontdekken van talenten en bouwen aan een toekomstperspectief”, zegt Marlene van Steensel. Zij is medebestuurder van BE4YOU2.


Eigen kracht

“Levenservaring en het omzetten van deze ervaring naar deskundigheid staan centraal bij BE4YOU2.”

De jongeren in het Ervaringsthuis kunnen op hun beurt ook zelf worden opgeleid tot ervaringscoaches en op die manier hun talenten inzetten bij het verzorgen van workshops en activiteiten. Een win-win situatie dus. In het Ervaringsthuis is plek voor vijf mensen tussen de 18 en 23 jaar die daar gemiddeld een half jaar verblijven. Het Skanfonds geeft een financiële bijdrage aan het project om op die manier jongeren de mogelijkheid te geven om op eigen kracht verder te komen en hun plek in de samenleving te hervinden.


Samenwerking

Het project zelf is een co-creatie van Youké en BE4YOU2. De concrete uitvoering is in samenwerking met wijkgerichte zorgpartners en lokale zelforganisaties en in overleg met de gemeente Utrecht.

Youké begeleidt en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezin bij uitdagingen rond opgroeien en opvoeden. “Onze cliënt is daarbij onze belangrijkste samenwerkingspartner”, zegt Else Pijpers, projectleider van het Ervaringsthuis. “Wij bieden de best passende hulp, ook bij meervoudige problematiek. Ieder mens is oké met zijn of haar eigen talenten, culturele achtergrond en netwerk. Wij werken dichtbij de cliënt.”


Ervaringsdeskundige

Saida, die vijf jaar terug zelf negen maanden dakloos was, heeft haar kamer al ingericht en wacht op de jongeren die komen. “Ik heb zelf in die tijd ook rondgezworven en wil voor de kwetsbare jongeren klaarstaan. Mij had het ook geholpen als ik in die tijd een thuis had gehad.” Mocht Saida vragen hebben dan kan zij weer terecht bij Miko die haar namens BE4YOU2 coacht in haar taak op de ‘werkvloer’.. “Het is een wisselwerking waarbij we pionieren binnen de kaders van beide organisaties.”