"De psychologie bestudeert niet alleen ziekte, zwakheid en schade, maar bestudeert ook kracht en moed. Behandeling beoogt niet alleen het ‘repareren’ van wat verkeerd ging, maar juist ook de opbouw van wat goed is

( Positieve psychologie, Banning, 2005) 

Door de ervaringen van de deelnemers aan onze bijeenkomsten Ervaren Jaren als kracht- en kennisbron in te zetten bouwen we sinds 2011 aan de methodiek Experience Power. In 2016 openden we het Ervaringshuis voor (t)huisloze jongeren in Utrecht waar we 2,5 jaar met ervaringsdeskundigen trainingen hebben gegeven aan jongeren en verder hebben gewerkt aan deze interventie. Met begeleiding van Movisie is hiervan een handboek geschreven: Experience power in het Ervaringshuis voor (t)huisloze jongeren Utrecht (2016-2019). 

Experience power gaat uit van de sterke kanten van de mens en vier leerlijnen staan centraal. 

  1. (Fysiek) integriteit: jezelf en de ander veilig houden.                                                 
  2. Duurzaamheid: veilige en voedzame relaties met anderen.
  3. Levenskunst en Filosofie: wat te doen met wat is gebeurd, wat is de kracht ervan?
  4. Gezonde levenswijze: sport en kunst: hoe kan ik mij uitdrukken?

Er zijn verschillende modulen namelijk Ervaren Jaren, van Maatje tot Meester en 4me.

Ervaren Jaren

Deelnemers gaan (nieuwe) betekenis geven aan hun ervaringen uit heden en verleden, waardoor de ervaringen een bron van kennis en kracht kan worden. De training helpt om iemand dat andere verhaal te laten ontdekken en vertellen, waarmee hij zichzelf kan zien als iemand die actief bezig is geweest zijn of haar eigen situatie te veranderen. Een van de ondersteunende technieken hierbij is het hanteren van een positieve denkstijl en inzichten en gesprektechnieken vanuit narratieve-, en faciliterende mediation. “Ervaren Jaren” is er voor mensen tussen de 16 - 100 jaar. Zij komen bij elkaar en bespreken thema’s als omgaan met loyaliteiten, omgaan met je eigen verhaal in de buitenwereld, omgaan met rouw en verlies gevoelens, verstevigen van eigen kracht en motivatie.

van Maatje tot Meester

Met Ervaren Jaren als opstap gaan deelnemers in de training van Maatje tot Meester de eigen ervaring professioneel in te zetten als Ervaringscoach/co-trainer of maatje. Deze training bestaat uit 100 contacturen: theorie, oefenen in de praktijk en supervisie, waarin de leercyclus: theorievorming, oefenen vaardigheden, Opdoen van ervaring, reflectie op ervaringen, nieuwe uitdagingen aangaan worden besproken.

4ME : Supervisie

Belangrijk onderdeel van de training van Maatje tot Meester in het programma Experience Power is een persoonlijk coachtraject, De deelnemers werken aan hun persoonlijke leervragen en doelen om als ervaringscoach, co-trainer en rolmodel hun ervaringen en kennis in te zetten. Het betreft hier empowerment op groepsniveau, waardoor niet alleen de individuele jongere maar de groep als zodanig krachtiger en machtiger wordt. De jongere wordt uitgedaagd zich in positieve zin als groepslid te manifesteren door ‘de boer op te gaan’, presentaties te geven op relevante plekken, zoals opleidingen en andere organisaties in het sociaal domein.

“Er zijn veel verschillende manieren waarop we het verhaal van ons verleden aan onszelf kunnen vertellen. Door aandacht te besteden aan wat ons geholpen heeft om te kunnen overleven, kunnen we onszelf gaan respecteren en aan ons ingewikkelde verleden denken met een gevoel van trots in plaats van spijt (Banning, 2005)”