Doorgaan naar content
blokje-ervaringen-in-perspectief-onze-visie.jpg

Mensen die te maken hebben gehad met jeugdzorg hebben in hun jeugd  vaak veel moeten verduren. Dit heeft nog steeds invloed op hun dagelijks functioneren. Hun ervaringen hebben niet zelden een overwegend negatieve betekenis, nog eens versterkt door de maatschappelijke beeldvorming. BE4YOU2 gaat ervan uit dat door in het heden een alternatieve betekenis te verlenen aan de ervaringen uit het verleden, deze een bron kunnen zijn voor verdere ontwikkeling en versterking van het gevoel van eigenwaarde.

Alle activiteiten van BE4YOU2 zijn gericht op het vergroten van autonomie en het sociale netwerk,  op empowerment en emancipatie van zowel individu als groep. De kern van onze visie is dat ervaring een bron van kennis is, en de kern van onze aanpak is dan ook het delen van ervaringen in onze bijeenkomsten Ervaren Jaren. Levenservaring, van de vroege jeugd tot en met het heden, en het omzetten hiervan naar deskundigheid en kennis staan altijd centraal.

Vanuit deze achtergrond maakt BE4YOU2 zich hard voor kennisontwikkeling met betrekking tot ervaringskennis en stellen wij ons actief op in opinie-en beleidsvorming bij relevante instanties en beleidsorganisaties.

Lees hier meer over de achtergrond van het ontstaan van Be4you2 en Ervaren Jaren.