Doorgaan naar content
header.jpg

Als kind uit huis geplaatst of anderszins met jeugdzorg te maken gehad?

Je bent niet alleen

Geef het een krachtige plek in je leven: jouw ervaring telt!

BE4YOU2 is er voor jeugdigen en volwassenen die als kind uit huis zijn geplaatst of anderszins
met jeugdzorg te maken hebben (gehad) en dit gegeven een krachtige plek in hun leven willen geven.
Wij vinden dat er veel te leren valt van opgedane ervaringen. Bij ons staan levenservaring en het omzetten daarvan naar deskundigheid en kennis centraal. BE4YOU2 biedt een platform voor ervaringsdeskundigen én professionals, waarin een ieder vanuit eigen perspectief en kennis bijdraagt aan de kracht en deskundigheidsbevordering van de ander.

Ervaren Jaren na geweld in de jeugdzorg (juli 2021- 2024)

De commissie De Winter heeft in opdracht van de overheid onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945. In 2019 verscheen het eindrapport ‘ Onvoldoende Beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945-heden’. Na het verschijnen van dit rapport is gebleken dat er veel behoefte bestaat aan bijeenkomsten over dit thema.

We organiseren groepsbijeenkomsten Ervaren Jaren voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van geweld in de jeugdzorg.  Lees hier meer over deze bijeenkomsten.

Helaas komen deze specifieke groepen medio 2024 te vervallen i.v.m. de subsidiestop voor Lotgenoten Commissie De Winter. Aanmelden voor deze specifieke groepen is niet meer mogelijk. De reguliere bijeenkomsten Ervaren Jaren blijven doorgaan.

BE4YOU2 en  ERASMUSUNIVERSITEIT doen onderzoek naar misstanden De Glind

In oktober 2022 was Jeugddorp De Glind in het nieuws vanwege geweld dat tegen jongeren die in deze jeugdzorginstelling gewoond hebben heeft plaatsgevonden. Pluryn, waar De Glind een onderdeel van is, heeft de Erasmusuniversiteit en BE4YOU2 gevraagd onderzoek te doen vanuit het ervaringsperspectief van de slachtoffers van deze misstanden bij De Glind.

Wij willen graag met oud-bewoners van De Glind in gesprek om zo te horen wat hun ervaringen zijn met geweld in De Glind, en wat hun behoeften zijn met het oog op (eer)herstel. Ook willen wij graag in gesprek met betrokkenen rondom oud-bewoners, zoals groepsgenoten, (oud-)gezinshuisouders of andere (oud- )medewerkers.

Lees hier verder over dit onderzoek.

Wilt u meer informatie over het onderzoek dan kun u contact opnemen met Annemiek Harder, woordvoerder namens de Erasmusuniversiteit via harder@essb.eur.nl. Indien u wilt deelnemen aan het onderzoek kunt u contact opnemen met het meldpunt door een mail te sturen aan onderzoekjddg@outlook.com of telefonisch via tel.06-58844370.

Momenteel (8 januari 2024) is het meldpunt nog niet open. Zodra dit wel het geval is melden we dit op onze website.

Experience Power en Ervaren Jaren

“Er zijn veel verschillende manieren waarop we het verhaal van ons verleden aan onszelf kunnen vertellen. Door aandacht te besteden aan wat ons geholpen heeft om te kunnen overleven, kunnen we onszelf gaan respecteren en aan ons ingewikkelde verleden denken met een gevoel van trots in plaats van spijt (Banning, 2005)”

Deze gedachte vormt de basis van onze methodiek Experience Power en onze groepsbijeenkomsten Ervaren Jaren, bedoeld voor mensen die willen werken met hun ervaring.

2636b45572b3b3f73a9a9b39205e361d-website.jpg