Doorgaan naar content

BE4YOU2 en  ERASMUSUNIVERSITEIT doen onderzoek naar ervaren geweld bij De Glind

In oktober 2022 was Jeugddorp de Glind in het nieuws door geweld dat er tegen kinderen is geweest. Omroep Gelderland heeft hier in tv-uitzendingen aandacht aan besteed. Wij, de Erasmus Universiteit en Stichting BE4YOU2, zijn door Pluryn gevraagd om een onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek ‘Explosieve Ervaringen’ gaat over het in beeld brengen van ervaringen van de slachtoffers van geweld in De Glind. Bij geweld gaat het erom dat u bijvoorbeeld bent uitgescholden, bedreigd, geschopt, geslagen, op manieren bent aangeraakt die u niet fijn vond of waarvan u nu weet dat dat niet ok was.

We willen graag met oud-bewoners van De Glind in gesprek over deze ervaringen, en daarnaast ook met ‘omstanders’, betrokkenen bij oud-bewoners, zoals groepsgenoten, (oud-)gezinshuisouders, of andere (oud-)medewerkers.

Wat vragen we van u?

We willen graag van u als oud-bewoner horen wat uw ervaringen zijn met geweld in De Glind. Ook willen we graag weten wat uw behoeften zijn met het oog op (eer)herstel. Verder zijn we benieuwd naar uw ervaringen met de omgang met meldingen over geweld. Deze meldingen kunnen (wellicht ook door u) gedaan zijn in De Glind of een andere organisatie (bijvoorbeeld de Inspectie) naar aanleiding van de uitzendingen van Omroep Gelderland in oktober 2022. Het kan ook zijn dat u uw ervaringen al eerder heeft gemeld. Dan zijn we ook benieuwd naar uw ervaringen daarmee.

Zo’n gesprek duurt ongeveer 60 tot 90 minuten. Als u dat goed vindt zullen er twee interviewers bij aanwezig zijn om het gesprek goed te kunnen doen. Tijdens het interview worden de volgende persoonsgegevens van u verzameld: uw naam, leeftijd, geslacht en - als u daarvoor toestemming geeft- een geluidsopname. Tijdens het interview zullen persoonlijke vragen worden gesteld over ingrijpende gebeurtenissen die u heeft meegemaakt. Het kan zijn dat dit herinneringen bij u oproept en emoties bij u losmaakt. Mogelijk vindt u het daarom fijn om een dierbare, zoals een goede vriend of vriendin uit te nodigen bij het interview aanwezig te zijn.

De gesprekken met ‘omstanders’ zullen ongeveer dezelfde inhoud, vorm en duur hebben.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Alles wat u tijdens het gesprek aan ons vertelt blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om informatie over zware misdrijven, zoals verkrachting; dan zijn wij volgens artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering verplicht hiervan aangifte te doen. We zullen uw informatie anoniem rapporteren. U krijgt na afloop van het interview een verslag van het gesprek om na te gaan of alle informatie erin klopt.  De informatie is alleen voor de betrokken onderzoeker(s) beschikbaar tot 10 jaar  na afronding van het onderzoek. U mag uiteraard zelf weten wat u met het interviewverslag doet.

Vrijwillige deelname

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Dat betekent dat u op elk moment kunt stoppen met deelname aan het onderzoek. Ook kunt u tijdens of na afloop van het onderzoek verzamelde gegevens terugkrijgen of laten verwijderen uit de verzamelde gegevens. Het intrekken van de gegevens is alleen mogelijk totdat de resultaten in een rapport of artikel zijn uitgebracht. Verder kunt u een vergoeding krijgen van 25 euro voor deelname aan het interview.

Contactinformatie en aanmelden voor deelname

Wilt u in gesprek gaan met ons over uw ervaringen met geweld in De Glind, uw behoeften aan (eer)herstel en over hoe er is omgegaan met meldingen over geweld? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek door een mail te sturen aan onderzoekglind@essb.eur.nl of telefonisch contact op nemen via tel. 06-58844370 of 06-39308303. Als u zich meldt dan wordt er binnen 10 dagen contact met u opgenomen door Ingrid Rebel (contactpersoon bij het aanmeldpunt) of Marlene van Steensel voor een kennismakinggesprek en zal er een afspraak gepland worden voor het gesprek.

Het gesprek zal worden gevoerd met Miko Serko Mamoribo Carels (Be4you2), Marlene van Steensel (Be4you2), Ingrid Rebel (Radicale vernieuwing Jeugdzorg), Annemiek Harder (Erasmusuniversiteit)en/of een student-assistent. Hoe of waar het gesprek precies plaatsvindt zal in overleg met u worden bepaald.

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Dan kunt u terecht bij Annemiek Harder via onderzoekglind@essb.eur.nl. Wilt u meedoen aan het onderzoek? Of heeft u nog vragen over deelname, dan kunt u contact met ons meldpunt opnemen via onderzoekglind@essb.eur.nl of via 06-58844370 en 0639308303.

Marlene van Steensel, oprichter van en projectleider bij Stichting Be4you2. Zie voor meer informatie ‘wie wij zijn’. Samen met Annemiek Harder geeft zij het onderzoek naar ervaringen met geweld bij De Glind vorm. Zij is betrokken bij de kennismakingsgesprekken en de interviews. Zie ook linkedIn.

img-20231127-wa0009.jpg

Annemiek Harder is bijzonder hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam . Zie voor meer informatie: https://www.eur.nl/people/annemiek-harder.

Samen met Marlene van Steensel geeft zij het onderzoek naar ervaringen met geweld bij De Glind vorm, zij treedt op als woordvoerder van het onderzoek, en zal ook als interviewer optreden.

img-20231127-wa0010.jpg

Ingrid Rebel

Ingrid werkt voor het LOC als coördinator van de beweging Radicale vernieuwing Jeugdzorg. Deze beweging werkt aan een jeugdzorg waarin mensen het belangrijkst zijn en niet de regels, het geld of de gewoontes. Tijdens het onderzoek naar ervaren geweld in De Glind is zij de contactpersoon bij het meldpunt, zal zij kennismakingsgesprekken en interviews doen. Zie ook LinkedIn.

a-ingrid_rebel_20140401_sunny_gardeu.original-1701192798.jpg

Miko Serko Mamoribo Carels is o.a. verbonden aan Be4you2. Zie voor meer informatie ‘wie wij zijn’. Tijdens het onderzoek naar ervaringen met geweld bij De Glind zal hij als interviewer optreden.

Zie ook LinkedIn.

miko-1701192908.png