Doorgaan naar content

Bijeenkomsten voor lotgenoten geweld in de jeugdzorg

Na het verschijnen in 2019 van het rapport van de commissie De Winter ‘Onvoldoende Beschermd’ organiseren wij bijeenkomsten van lotgenoten van geweld in de jeugdzorg. Dit zijn doorlopende groepsbijeenkomsten van maximaal 8 deelnemers. Er zijn twee soorten groepen:

1.      Voor lotgenoten die nog niet eerder aan dergelijke bijeenkomsten hebben deelgenomen. We maken hier vooral gebruik van het onderdeel Ervaren Jaren.

2.      Voor lotgenoten die al eerder hebben meegedaan aan Ervaren Jaren, of soortgelijke lotgenotenbijeenkomsten.

Helaas komen deze groepen medio 2024 te vervallen i.v.m. de subsidiestop voor Lotgenoten Commissie De Winter. Inschrijven specifiek voor deze lotgenotengroepen is niet meer mogelijk. De reguliere bijeenkomsten Ervaren Jaren blijven doorgaan.