Doorgaan naar content

Ervaringshuis

In 2016 openden we het Ervaringshuis voor (t)huisloze jongeren in Utrecht waar we 2,5 jaar met ervaringsdeskundigen trainingen Experience Power hebben gegeven aan jongeren en de interventie samen met hen verder hebben ontwikkeld. Met ondersteuning vanuit Movisie is hiervan een handboek geschreven: Experience power in het Ervaringshuis voor (t)huisloze jongeren Utrecht (2016-2019).

adfbeelding-ervaringshuis.jpg

Uitwerking van de aanbevelingen van het rapport Commissie De Winter geweld in de Jeugdzorg

Samenwerkingsverband lotgenoten geweld in de jeugdzorg

In oktober 2020 is, naar aanleiding van het rapport van de Commissie De Winter over geweld in de Jeugdzorg, door de toenmalig minister Dekker aanbevolen een samenwerkingsverband in te stellen voor lotgenoten van geweld in de Jeugdzorg. Doelen zijn o.a. belangenbehartiging en het vormen van een aanspreekpunt voor lotgenoten én organisaties vanuit de sector. Be4you2 is samen met andere lotgenotenorganisaties betrokken bij de oprichting hiervan.

Lees ook: Eindrapport Commissie Onderzoek - De Winter: kinderen werden vanaf 1945 in de jeugdzorg onvoldoende beschermd tegen geweld en Voortgang aanpak geweld in de Jeugdzorg (2021)

Advisering aan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg

Vanaf 2020 -2022vervulde Be4you2 een adviesfunctie voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg met betrekking tot de kwaliteit van de hulp aan kinderen en jongeren. Onderwerpen tot nu toe waren o.a. ontwikkelingsgerichte hulp, terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen, communicatie met jongeren.

Associate Members

De oprichter van Be4you2 Marlene van Steensel is sinds 2021  één van de Associate Members van het kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie. De associate members zijn mensen uit beleid en praktijk: gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals.

Movisie heeft dit netwerk gevormd met als doel  delen van kennis over wat werkt, ontwikkelen gezamenlijke leerprocessen,  en samenwerken met gemeenten die kampen met taaie vraagstukken.

Aan Boord: voor jongeren tussen wal en schip

 In samenwerking met Stichting Praktijk Mirosa en Movisie hebben we in 2020-2021 deelgenomen aan het project Aan Boord. Dit project beoogt community building en hulpverlening zoals Peereducation voor, door en met ervaringscoaches en jongeren die buiten de boord van reguliere hulpverlening vallen (zijn gevallen). De interventie Experience Power is hier door BE4YOU2 ingezet. Aan Boord is thans opgenomen in het reguliere aanbod van Mirosa.