Doorgaan naar content

BE4YOU2 en  ERASMUSUNIVERSITEIT doen onderzoek naar ervaren geweld bij De Glind

In oktober 2022 was Jeugddorp de Glind in het nieuws door geweld dat er tegen kinderen is geweest. Omroep Gelderland heeft hier in tv-uitzendingen aandacht aan besteed. Wij, de Erasmus Universiteit en Stichting BE4YOU2, zijn door Pluryn gevraagd om een onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek ‘Explosieve Ervaringen’ gaat over het in beeld brengen van ervaringen van de slachtoffers van geweld bij De Glind.

Doelen van het onderzoek

De onderzoeksdoelen zijn in samenspraak met een vertegenwoordiging van slachtoffers en de directie van Pluryn vastgesteld. Ook VWS en Inspectie (IGJ) zijn betrokken bij het onderzoek. Maarten van Ooijen (VWS 2021) stelde dat er onafhankelijk onderzoek moet worden verricht. De belangrijke doelen voor het onderzoek naar geweld in De Glind zijn:

  • Het in kaart brengen van de ervaringen en behoeften van slachtoffers en recht doen aan de (verhalen van) slachtoffers die geweld hebben ervaren in (Jeugddorp) De Glind; ·

  • Bijdragen aan (eer)herstel van slachtoffers die geweld hebben ervaren in (Jeugddorp) De Glind;

  • Concrete handvatten voor Pluryn De Glind om het functioneren van de organisatie, het hulpaanbod en de rechtspositie van jongeren duurzaam te verbeteren; ·

  • Aanbevelingen voor concrete acties mbt verandering in de organisatie en zicht op de bereidheid van Pluryn De Glind om tot actie over te gaan.

Aanpak

Om antwoord te geven op deze onderzoeksvragen zullen we de volgende onderzoeksmethoden hanteren:

1. Individuele interviews en focusgroepen met oud‐bewoners en met betrokkenen om de oud‐ bewoners heen (i.e. ‘omstanders’, waaronder o.a. oud‐gezinshuisouders/ oud medewerkers)

2. Onderzoek van de meldingen van slachtoffers van (Jeugddorp) De Glind bij het Schadefonds

3. Individuele interviews met professionals (e.g. gezinshuisouders), managers/bestuurders bij Pluryn De Glind en betrokkenen bij VWS

4. Individuele interviews met huidige bewoners en betrokkenen in hun sociale netwerk (e.g. ouders)

Het onderzoeksplan is goed bevonden door de ethische commissie van de Erasmusuniversiteit. Het onderzoek wordt begeleid door een adviesraad van 6 leden met uiteenlopende (ervaringsdeskundige) expertise en een klankbordgroep van oud-bewoners.

Voor de werving van deelnemers zal er een meldpunt opengesteld worden. Vanaf 25 maart 2024 zal het meldpunt voor de werving van omstanders en getuigen geopend zijn.

Zou je als omstander of getuige willen meewerken aan dit onderzoek klik dan hier voor de informatiebrief.

Het meldpunt voor oud-bewoners is nog niet geopend, maar hier vind je meer informatie over wat deelname aan het onderzoek zou betekenen. .